Proveïdors

Vols ser proveïdor de l’Escola?

L’Escola Puigcerver té implantat dins del seu sistema de Gestió de Qualitat un procediment que defineix el correcte ús dels recursos, així com l’assegurança que les compres i els productes adquirits compleixen amb els requisits de compra especificats.

Disposa d’un registre i classificació de proveïdors que, entre altres coses, els avalua a final d’any a través del qüestionari d’avaluació. Aquest registre inclou proveïdors de contractes de manteniment, informàtica, llibres, activitats i sortides, roba, activitats extraescolars, software, alimentació i neteja, entre d’altres.

Per poder ser homologat com a proveïdor de l’Escola Puigcerver s’han de seguir uns criteris estàndards i, en el cas dels productes d’alimentació i neteja, uns criteris específics:

Criteris estàndards

 • Comanda: Facilitat de compra i proximitat.
 • Lliurament: complir la data de lliurament i entregar l’albarà valorat.
 • Qualitat producte/servei: etiquetatge i embalatge correcte segons la normativa del producte.
 • Facturació: una única factura mensual i per correu electrònic a comptabilitat@escolapuigcerver.cat.
 • Condicions financeres: pagament amb confirming a 30 dies.
 • Certificació: es valorarà que tinguin Certificació de Qualitat amb una empresa certificadora externa.
 • Medi ambient: es valorarà la responsabilitat vers criteris medi ambientats.
 • Servei post-venda: atenció al client i resolució d’incidències.

Criteris específics

Alimentació

 • Autorització per l’autoritat sanitària.
 • Temperatura i estat del transport segons les normatives.
 • Fitxes dels productes (al·lergògens).

 

Material i productes de neteja

 • Fitxes de seguretat dels productes.

Els nostres principals proveïdors: