Pla lector

Un projecte transversal

El Pla lector és un projecte viu i dinàmic que té com a objectiu afavorir la lectura en tots dels cursos. Els seus principals objectius són:

  • Formar bons lectors que gaudeixin de la lectura.
  • Fer de la lectura un eina d’aprenentatge en totes les àrees i matèries.
  • Millorar la competència lectora i afavorir l’èxit educatiu.

Lectura diària

Tots els alumnes d’educació primària i secundària obligatòria dediquen un temps diari –30 minuts- a la lectura.

Els padrins lectors

Els padrins lectors és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de 6è d’EP que fan de padrins de lectura als alumnes de 1r d’EP. Setmanalment, comparteixen una estona de lectura. Tot plegat és un intercanvi d’estratègies, d’emocions i d’ajuda mútua on tant el gran com el petit suma en el seu aprenentatge. Al mateix temps, el model de l’alumne de sisè motiva l’esforç del de primer.

El chill out de lectura

El chill out de lectura és un espai ubicat al maset de l’Escola on gaudim dels llibres. Els alumnes poden escollir les seves lectures i llegir en un ambient relaxat.
Considerem que la lectura és cabdal en l’educació dels infants. Estem convençuts que la freqüència, la intensitat i el sentit amb què visquin les activitats al voltant de la lectura aniran conformant el seu futur lector.