Espai familiar

L’espai familiar està destinat a donar suport a les famílies davant de l’educació dels seus fills. Sobretot, ens centrem en el rol de pare i mare, augmentant així la confiança i les estratègies per afrontar el dia a dia. El rol de mare i de pare, encara que en un primer moment, pot semblar molt rutinari, no ho és de cap de les maneres. De fet, ens trobem davant d’una situació que ens demana ser constantment creatius. La capacitat que hàgim d’adaptar-nos a les noves situacions, serà el que permetrà que tinguem una experiència positiva de la nostra feina.

Hem de ser conscients que els nens i les nenes estan en constant evolució i que per tant, la relació que establim amb ells també.
Nosaltres som els pares, i per això hem de saber detectar quan ens trobem davant d’un problema. La forma d’actuar en aquell moment serà utilitzant diferents estratègies que ens serviran per aconseguir el nostre objectiu.

Per què acudim a l’espai familiar?

Per aprendre estratègies que ens faran sentir més segurs davant la nostra tasca.

Volem compartir amb els altres pares l’experiència.

Ens trobem davant d’una situació complexa i busquem solucions.

Per a quines situacions ens prepara?

Aprendrem a detectar i a interpretar situacions que demanen de la nostra actuació.

Ens ensenya a buscar solucions noves i innovadores per certes dificultats.

Ens ajuda a saber quan una situació ens ha sobrepassat i necessitem demanar ajuda.

Quins beneficis obtenim?

En el propi nen (millora d’autoestima, seguretat en ell mateix…).

En nosaltres (ens fa sentir més segurs, controlem la situació…).

En la relació que establim en la família (centrat en la resolució de problemes).

Inscripcions

Properament es faran públiques les temàtiques i les dates d’aquesta nova edició de l’espai familiar. Per qualsevol dubte o qüestió, cal adreçar-se a la secretaria de l’Escola mitjançant un correu electrònic a secretaria@escolapuigcerver.cat o també de forma presencial a l’Escola.