L’ESCOLA

Com som i com ens organitzem

L’Escola Puigcerver fou fundada el 1968 per promoure la cultura en tots els seus odres, graus i activitats a la comarca del Baix Camp. N’és titular l’entitat Puigcerver, S.A i està associada a l’Agrupació Escolar Catalana (AEC). Imparteix els estudis d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat (ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials i arts -via d’arts plàstiques, imatge i disseny-). És un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Missió de l’Escola

La missió de l’Escola Puigcerver és formar alumnes responsables i creatius, potenciant l’autonomia, l’esperit crític i instruint els alumnes perquè -com a futurs ciutadans de Catalunya i inserits en un món globalitzat- actualitzin els valors culturals i ideològics.

Valors de l’Escola

Els valors en què es basa l’Escola Puigcerver són: la responsabilitat de la persona, l’autonomia, l’acceptació del respecte als altres i la cultura de l’esforç en un marc de convivència i solidaritat.

L’Escola Puigcerver és una escola catalana. Per això, la llengua vehicular és la catalana i s’hi imparteix la cultura, la història i els costums catalans. A més a més, està oberta al coneixement de les cultures d’Europa i del món.

L’Escola Puigcerver és una escola comarcal perquè entén que l’àmbit demogràfic i de convivència més genuí de la nostra nació és la comarca.

L’Escola Puigcerver és una escola activa, atès que els seus mètodes d’aprenentatge es basen en l’acció. També fomenta la pràctica de l’esport no només com a mitjà d’educació física, sinó també com a element de formació integral, valorant la superació personal, l’esforç i l’esperit d’equip.

L’Escola Puigcerver és una escola inclusiva. Reconeix la diversitat i dóna resposta a tot l’alumnat, personalitzant l’aprenentatge per tal que cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats i talent.

L’Escola Puigcerver és una escola plurilingüe que valora la llengua com a coneixement i instrument de comunicació, d’aprenentatge, d’aproximació a altres cultures i d’obertura a la diversitat de cultures del món. A l’Escola treballem amb una gran varietat de llengües des dels primers cursos segons el seu projecte lingüístic.

L’Escola Puigcerver és una escola innovadora, ja que constantment es planteja l’aprofundiment i el perfeccionament constant dels mètodes i didàctiques per dinamitzar la pràctica educativa.

L’Escola Puigcerver és una escola connectada, centrada en impulsar i regular l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i posar-les al servei de l’aprenentatge, el coneixement i la creativitat dels nostres alumnes. Entén els aprenentatges com una activitat de comunicació centrada en set llenguatges: el matemàtic, el verbal, el plàstic, el musical, el corporal, el tecnològic i l’informàtic.

L’Escola Puigcerver és una escola sostenible, que impulsa les bones pràctiques mediambientals per la millora ecològica i qualitativa del centre. Impulsa projectes per economitzar despeses, estalviar aigua i energia, reciclar i reduir residus.

L’Escola Puigcerver és una escola humana: on l’alumne i les persones són el centre del projecte; per aquest motiu l’escola treballa de manera personalitzada i completa per aconseguir la felicitat, la gratitud i benestar emocional dins d’un marc d’espais més humanitzats.

L’Escola Puigcerver és una escola laica, oberta i democràtica que ensenya a respectar qualsevol manera de pensar sempre que valori la llibertat i dignitat de la persona. L’educació per a la democràcia és la base fonamental del seu projecte educatiu.