Eina

Aprenentatge digital

L’ús de diversos recursos tecnològics i el desenvolupament de les competències digitals són indispensables en l’actualitat. És per aquesta raó que és fonamental que els alumnes d’avui desenvolupin un conjunt d’habilitats i coneixements dins d’aquest àmbit. L’Escola és conscient d’aquesta necessitat i, per això, ha desenvolupat un projecte per tal de cobrir aquest aprenentatge: l’Eina.

L’objectiu d’aquest és proporcionar als alumnes un accés directe i continu als recursos tecnològics i dotar-los d’un dispositiu personal, l’ús del qual ha de ser transversal i estar immers en qualsevol àrea. Per aquesta raó, els alumnes de cicle superior i primer cicle de l’ESO adquiriran un iPad que hauran de portar diàriament al centre.

La utilització d’aquest dispositiu a l’aula com a eina transversal permet donar resposta a problemes que es plantegin en situacions del dia a dia. Tot plegat ens permet plantejar situacions d’aprenentatge en entorns col·laboratius, on el treball en equip és fonamental, i alhora ens facilita adequar-nos al ritme de cadascun dels alumnes i al seu propi procés d’aprenentatge.

Creiem que una actitud i una educació digital són fonamentals en el món actual i els alumnes l’han d’anar assolint durant l’educació obligatòria.

Un dispositiu per alumne
Un recurs més per aprendre
Més competents en l’entorn digital

eina_2