Batxillerat

Consulta el tríptic informatiu de Batxillerat!

Tu decideixes cap on vols anar

Has finalitzat els estudis de l’ESO i vols seguir completant el teu currículum acadèmic. Mentre els estaves cursant, ja vas haver de plantejar-te quina modalitat escollir i, després de molt rumiar, et vas acabar decidint. Potser no n’estaves segur del tot, però el temps no és pacient. Cal seguir endavant i tu mateix et marques fins on vols arribar. Tan si vols anar a la universitat com si vols estudiar un mòdul de grau superior, l’obtenció del títol de batxillerat és quelcom essencial per al mercat laboral actual.

Estàs vivint un període ple de canvis fisiològics i psicològics detonants; aquestes decisions et marcaran els anys que seguiran. Per aquest motiu, a l’Escola Puigcerver tens al teu abast un seguit de sessions amb l’orientador acadèmic de caràcter rutinari. A més a més, la coordinació de l’orientador amb l’equip de professors i el consegüent enllaç amb les família et garanteix tota l’ajuda que pots necessitar. Dit d’una altra manera: l’Escola Puigcerver et proporciona seguiment individualitzat i comunicació constant durant tot el batxillerat per tal de pal·liar tots els entrebancs que puguin sorgir-te.

Quin horari fem?

Horari_BAT_19-20

Quines modalitats pots cursar a l’Escola Puigcerver?

El currículum de batxillerat s’organitza per modalitats; i l’Escola Puigcerver t’ofereix poder cursar totes que existeixen al nostre país:

modalitats_batx

 

Descobreix quines possibilitats t’ofereixen les modalitats!

 

Ciències i Tecnologia

 

Humanitats i Ciències socials

 

Arts plàstiques

A continuació, et convidem a conèixer com viu una jornada lectiva un alumne de l’Escola segons la modalitat que està cursant. Després et tocarà a tu decidir quina s’adapta a les teves aspiracions:

Al mateix temps, el currículum d’una modalitat batxillerat està organitzat per matèries; aquestes poden ser: comunes de batxillerat, obligatòries de modalitat i optatives. A més a més, cal que realitzis el treball de recerca, que és de caràcter obligatori per a tots els alumnes.

Les matèries optatives

Aquí sí que és on realment configuraràs el currículum pensant en què vols fer quan acabis la secundària. Amb l’orientació del tutor i l’equip de coordinació escolliràs les tres matèries optatives que, a cada curs, acabaran de configurar el teu itinerari. En aquesta elecció cal que tinguis present:

  • Què vols fer després del batxillerat?
  • Què t’agrada?
  • Quines són les teves característiques acadèmiques?
  • Què et convé més per tal que obtinguis una millor nota d’accés a la universitat?

Un cop ho tinguis decidit ja podràs encarar plenament el teu horitzó cap a la Selectivitat. Pensa que aquestes tres matèries poden decantar la balança quan estiguis realitzant la Prova d’Accés a la Universitat.

El treball de recerca

És el treball d’investigació interdisciplinari que duràs a terme durant el curs acadèmic de 1r de BATX i l’entregaràs a finals del primer trimestre del curs següent, 2n de BATX.
Aquest treball té un doble objectiu: en primer lloc, usar i posar a prova la metodologia i coneixements que has adquirit fins llavors, segons l’especialitat en què vulguis endinsar-te. I, en segon lloc, aprendre tècniques de recerca i d’experimentació. Per tal de puc treballar-hi amb plena comoditat, l’Escola posa a la teva disposició recursos no concertats com són els laboratoris, els tallers, la biblioteca i les aules d’informàtica, així com l’atenció individualitzada del tutor del treball de recerca, que t’orientarà i et guiarà durant tot el treball.
Al marge de la intensa experiència que et generarà, has de tenir en compte que la nota suposa un 10% de la qualificació final de batxillerat.

La nota de batxillerat

Obtindràs el títol de batxillerat un cop hagis cursat les 20 assignatures que tenen la mateixa ponderació entre elles; la suma total de les quals valdrà un 90% de la nota final. I, tal com hem dit més amunt, el 10% restant vindrà de la nota que hagis tret del treball de recerca.

Activitats complementàries

L’estada a l’empresa

Si vols tenir una experiència a l’empresa, t’aconsellem que agafis aquesta assignatura optativa quan estiguis cursant 1r de BATX. Una estada més que positiva, ja que a través d’ella coneixeràs el funcionament d’una empresa real, en actiu i de proximitat.
Consisteix en 140h de conveni de l’escola amb l’empresa regulat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Té una durada màxima d’abril a juliol.
Objectius:

  • Tindràs contacte amb el món de l’empresa.
  • Adquiriràs la responsabilitat per adaptar-se al funcionament d’un centre de treball.
  • Visualitzaràs el propi futur acadèmic a través de la pròpia experiència.
  • Enfortiràs la teva organització interna i esdevindràs autònom per tal de concloure les tasques assumides.
  • Assoliràs iniciativa personal per realitzar projectes en grup.
  • Posaràs les bases del teu futur currículum acadèmic i laboral.