Atenció a la diversitat

Assessorament personalitzat durant tota l’etapa educativa

En aquest projecte s’ajuda i s’acompanya a l’alumne en l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i s’orienta en la planificació i realització de les seves tasques escolars. S’hi contemplen continguts d’aprenentatge de diverses complexitats que s’adapten als diferents ritmes de treball. S’usa una metodologia on la diversitat és un fet habitual dins l’aula i té en compte tots els nivells d’ensenyament amb l’objectiu de fer créixer l’alumne segons les seves possibilitats.

L’atenció a la diversitat es contempla com un procés educatiu on tots els mestres, professors, tutors i l’equip psicopedagògic hi incideixen, sobretot en l’avaluació de l’aprenentatge i, també, posant a l’abast tots aquells recursos possibles -material adaptat, material de reforç o d’ampliació i aprofundiment- que condueixen a l’alumne cap a un millor aprofitament de les classes adquirint major rendiment acadèmic. En tots els cursos es realitzen activitats que incideixen en aprenentatges bàsics -algunes de forma periòdica i les altres de forma puntual- per ajudar els alumnes que ho necessiten.