ESO

Tot formant la teva personalitat

L’Educació Secundària Obligatòria és una part de l’aprenentatge que es cursa dels dotze als setze anys, durant l’adolescència. Això vol dir que és una etapa plena de canvis interns i externs, de creixement personal i de prendre decisions importants pel teu futur. A l’Escola Puigcerver t’ajudarem en aquest procés de descoberta personal i d’experimentació del món que t’envolta!  

Als canvis biològics i psicològics obligats cal sumar-hi tot un seguit de modificacions externes: cal preparar-se pel món de veritat i canvien les rutines, els espais, els professors i les assignatures! És per això que a l’Escola oferim una atenció personalitzada a cada alumne, atenent sempre a les necessitats i característiques de cadascun d’ells.  

A l’Escola Puigcerver tenim clar que no hi ha dos alumnes iguals. Cadascun d’ells té els seus processos a l’hora de formar la seva personalitat i les seves pròpies necessitats i interessos acadèmics. Nosaltres personalitzem al màxim aquesta atenció i segmentem els grups per tal d’arribar millor a les característiques de l’alumne, fins al punt que, sovint, els desdoblaments i la flexibilitat dels espais ens permeten reduir al màxim el nombre d’alumnes per aula i professor.  

El currículum

Treballem amb persones i ens centrem en les seves possibilitats acadèmiques, professionals i personals. A les tutories es duu a terme un seguiment individualitzat de l’alumne per centrar-se en l’àmbit personal i social. Dediquem una hora setmanal a cada grup-classe a donar importància al tracte humà i fem possible que els alumnes se sentin com a casa. De les diferències en fem virtuts.  

Les diverses assignatures s’organitzen en àmbits del coneixement per tal d’assolir totes les competències bàsiques que venen marcades pels estàndards: Llengües, Ciència i Tecnologia, Art, Humanitats, Educació Física i Educació de Cultura i Valors. A 3r i 4t d’ESO també hi ha les matèries optatives que fonamentaran els estudis posteriors 

 • Llengües: Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany 
 • Humanitats: Història, Socials, Cultura Clàssica  
 • Ciències i Tecnologia: Matemàtiques, Tecnologia, Informàtica, Física i Química, Biologia i Geologia 
 • Arts: Música, Plàstica, Dibuix, Educació Física 

Horari 1r i 2n ESO

Horari_1r2nESO_19-20

Horari 3r i 4t ESO

Horari_3r4tESO_19-20

Llengües 

A l’Escola Puigcerver posem especial atenció a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Es fa un esforç important per potenciar la llengua anglesa, que es tradueix a l’ESO amb un augment de la dedicació horària del personal docent i de l’oferta curricular. Però també oferim altres llengües, com el Francès (obligatòria a 1r i 2n, optativa a 3r i 4t) i, de manera pionera al nostre entorn, l’Alemany (optativa a 3r i 4t) 

Desdoblaments 

Gràcies a la quantitat i flexibilitat dels nostres espais, que són fàcilment adaptables per grups de 15, 30 o 60 alumnes, podem treballar en classes amb una densitat reduïda i augmentar el nombre de professors per alumneImportància a part mereixen les hores de desdoblament de classes, on els alumnes es divideixen en diversos grups i així és més fàcil personalitzar l’atenció i optimitzar la qualitat pedagògica 

Sortides i intercanvis 

El projecte de síntesi (impartit de 1r a 3r d’ESO) consisteix en un seguit d’activitats interdisciplinàries on l’alumne ha de mostrar la seva capacitat d’autonomia, organització, planificació del treball, exigència i responsabilitat. Aquests són els diferents itineraris per curs, que permeten posar en pràctica tot allò que s’aprèn a l’aula 

 • 1r d’ESO: colònies 
 • 2n d’ESO: intercanvi a Rumilly (França). Immersió lingüística en francès 
 • 3r d’ESO: estada a l’escola de Brighton (Anglaterra). Immersió lingüística en anglès 
 • Activitat alternativa: treball de camp o investigació mitjançant diverses sortides per Reus 

Així mateix, al projecte de recerca (4t d’ESO) els alumnes tenen l’assessorament del professorat i han d’escollir, en grup, d’entre diverses opcions:  

 • Llengua i literatura: taller de creació literària, elaboració d’una novel·la breu  
 • Humanitats: Reus 1900 / Apadrina 
 • Tecnologia: robòtica, la tecnologia de control
 • Ciències: miscel·lània de ciències
 • Anglès: Scape rooms 
 • Plàstica 

El pas a Batxillerat 

El nostre professorat acompanya i ajuda en tot moment els alumnes i les famílies per tal que puguin escollir amb eficàcia el seu recorregut acadèmic després de l’ESO. El Batxillerat és una de les opcions i a l’Escola Puigcerver també oferim les tres branques d’aquesta etapa (Humanitats i Ciències socials, Ciències i Tecnologia, Arts plàstiques). Podeu accedir a la presentació que es comparteix a les classes de 4t d’ESO fent clic a la següent imatge: 

INSTAL·LACIONS I EINES 

Una Escola ben preparada 

Sabem que un bon aprenentatge i uns equipaments avançats van sempre de la mà i que les matèries que impartim requereixen uns determinats espais i material en condicions. La part més pràctica de l’ensenyament acadèmic es duu a terme a les instal·lacions adequades per tal de facilitar d’adaptació dels alumnes i de preparar-los per la vida laboral. Disposem de material, eines i instal·lacions per les assignatures de Ciències i Tecnologia: els diversos tallers i laboratoris (de física, de química i de biologia) permeten experimentar de manera pràctica en un entorn adequat i controlat i amb el material necessari (microscopis, forns, trepants, eines de laboratori i taller, etc.)  

També disposem d’una aula d’ordinadors, una sala comuna d’assemblees i una bibliotecaTotes les nostres aules d’ESO estan equipades amb pissarres interactives i material informàtic, un equipament que a Batxillerat es veurà incrementat amb taquilles personals i una aula d’estudi exclusiva pels alumnes 

A continuació oferim una visita virtual de l’Escola i un seguit d’imatges de les nostres instal·lacions, que es poden visitar demanant cita prèvia a secretaria@escolapuigcerver.cat:

També tenim un seguit de serveis que es fan extensius a tot l’alumnat de l’Escola. Aquests inclouen servei de menjador amb cuina pròpia, aules de reforç i orientació psicopedagògica per orientar els alumnes en la seva vida laboral, entre d’altres. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web, www.escolapuigcerver.cat.   

Material informàtic 

A l’Escola Puigcerver apostem fort pels beneficis de la tecnologia, per això a l’ESO oferim molt de material informàtic als alumnes: ordinadors, tablets, etc. La tendència és aconseguir més presència de les noves tecnologies. Disposem també del Moodle, de gran aplicació entre els alumnes i en el dia a dia.