AMPA Escola Puigcerver

Les famílies prenen partit a l’Escola

Què és una Associació de Mares i Pares d’Alumnes?

És la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar i que els permet una interlocució fluïda i eficaç amb la direcció de l’escola i l’equip docent del centre. Des de l’AMPA podem establir una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els docents, la millor formació dels nostres fills i filles.

Quines funcions desenvolupa l’AMPA de l’Escola?

L’AMPA de l’Escola procura participar activament en el dia a dia de les activitats dels nostres fills al centre escolar. Aquesta participació no es dóna únicament en l’organització o cooperació en les diverses activitats que es desenvolupen durant el curs escolar sinó que també recull i transmet qualsevol circumstància que presentin els pares o tutors dels alumnes tant al Centre com al Consell Escolar (on l’AMPA hi té un representant).

Com treballem dins l’AMPA?

La Junta de l’AMPA és l’encarregada de coordinar les diferents tasques. Una borsa de mares i pares voluntaris dóna suport a les activitats de l’AMPA en els moments necessaris. Si voleu entrar a formar part d’aquesta borsa, podeu fer-nos arribar les vostres dades per mitjà de la web. Regularment es realitzen reunions d’informació i coordinació, obertes a totes les famílies sòcies, i una assemblea general que aquest curs tindrà lloc a finals d’octubre.

Membres de la junta de l’AMPA

  • President: Francesc Masip  (P3 i 2n d’EP)
  • Secretària: Vanesa Pujol (3r i 6è d’EP)
  • Tresorera: Eulàlia Juvé (P5)
  • Tresorera: M. Carmen Barrera  (5è EP i 4t ESO)
  • Vocal: Núria Catalán (3r d’EP)
  • Vocal al Consell Escolar: Zeres Arredondo (3r d’EP)

Com us podeu associar a l’AMPA?

Envieu un correu electrònic a ampapuigcerver10@gmail.com i us farem arribar una butlleta d’inscripció que un cop plena ens la podreu retornar escanejada i signada al mateix correu o deixar-la a secretaria.

Com fer-nos arribar les vostres preguntes i suggeriments?

Mitjançant les següents eines electròniques: